MADDE 1: TARAFLAR

SATICI BİLGİLERİ Ünvan: 67 Eral Yiğit Tur (https://67eralyigittur.com) Adres: Alaplı/Zonguldak Telefon: 0(532) 5989492 Faks: E-mail: info@67eralyigittur.com

ALICI İsim Soyad/Unvan: ….. Adres: ….. Telefon: …….. E-mail: ……… İşbu sözleşme içinde taraflar birlikte “taraf”, ayrı ayrı “taraflar” olarak anılacaklardır. Taraflar aşağıdaki koşullarda sanal ortamda bir Mesafeli Satış Sözleşmesi (Kısaca “sözleşme” olarak anılacaktır.) yapılması konusunda anlaşmışlardır. İş bu sözleşme Alıcı’nın hizmet bedeli tahsil edildiği tarihte geçerlilik kazanacaktır. MADDE 2: KONU İşbu sözleşmenin konusunu Alıcı’nın https://67eralyigittur.com internet sitesi üzerinden siparişini verdiği, özellikleri ile fiyatları işbu sözleşmede belirtilen eğitim programlarının Alıcı’ya satışı ve teslimi ile işbu satış ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği uyarınca tarafların karşılıklı hak ve yükümlülüklerinin düzenlenmesi oluşturmaktadır. MADDE 3: SÖZLEŞMEYE KONU HİZMETLERİN AÇIKLAMASI VE FİYATI Adı Adet Özellikleri Süresi KDV Dahil Satış Fiyatı Tur & Organizasyon-001 1 . 00,00 ₺ Ara Toplam: 00,00 ₺ KDV: 00,00 ₺ Sipariş Toplamı : 00,00 ₺ MADDE 4: HİZMETİN TESLİMİ VE GEÇERLİLİK SÜRESİ İşbu sözleşmeye konu tur/organizasyon hizmetleri https://67eralyigittur.com sitesinde belirtilen adreste Alıcı’ya verilecektir. Kullanım süreleri Alıcı tarafından ödemenin tamamen yapılması ile başlar. Hizmetin süresi https://67eralyigittur.com ’da belirtilmiştir. MADDE 5: ÖDEME 5.1. Ücretin ödeme şekli eğitim programları başlamadan https://67eralyigittur.com web sitesi üzerinden sunulan farklı ödeme çeşitleri ile Alıcı tarafından yapılır. 5.2. Alıcı, ödeme tamamen yapılmadan eğitim programına katılamayacağını kabul eder. 5.3. Hizmet bedeli Alıcı tarafından 67 Eral Yiğit Tur’un hesabına herhangi bir sebeple aktarılmaz veya aktarılamaz veya yapılan ödeme banka kayıtlarından iptal edilirse 67 Eral Yiğit Tur’un işbu sözleşme kapsamında hizmet verme yükümlülüğü kalmayacaktır. 5.4. 67 Eral Yiğit Tur ödemenin yapılmasını müteakip hizmetlerin satın alma işlemine istinaden Alıcı’ya fatura keser. 5.5. 67 Eral Yiğit Tur faturayı ya da perakende satış fişini Alıcı’ya kargo ile de gönderebilir. MADDE 6: YÜKÜMLÜLÜKLER 6.1. Alıcı, https://67eralyigittur.com internet sitesinden sözleşme konusunu oluşturan hizmetlerin içeriği, esaslı nitelikleri, özellikleri, KDV dahil satış fiyatı, ödeme şekli ile ilgili bilgileri okuyup hizmetler hakkında gerekli tüm bilgilere sahip olduğunu, bu bilgiler doğrultusunda elektronik ortamda satın almaya ilişkin gerekli onayı verdiğini kabul ve beyan eder. Alıcı sözleşmedeki tüm maddeleri elektronik ortamda okuyup, kabul edip, teyit etmiştir. 6.2. Taraflar, sözleşme gereğince yapılacak her türlü bildirimin yazılı olması gerektiğini, aksi yazılı olarak bildirilmedikçe iş bu sözleşmede belirtilen adreslerinin kanuni tebligat adresleri olduğunu ve bu adreslere yapılacak yazılı bildirimlerin kanunen geçerli tebligatın tüm hukuki sonuçlarını doğuracağını kabul ederler. MADDE 7: CAYMA HAKKI Alıcı 14 (on dört) gün içerisinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanıldığına dair bildirimin bu süre içinde yazılı olarak veya https://67eralyigittur.com adresine e-posta gönderilmesi suretiyle yapılabilir. Alıcı, cayma hakkı sona ermeden önce hizmeti kullanmaya başlarsa, cayma hakkını kullanamaz. MADDE 8: YETKİLİ MAHKEME İşbu Sözleşme ile ilgili çıkacak ihtilaflarda her yıl Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından Aralık ayı içerisinde ilan edilen değerlere göre Alıcı’nın yerleşim yerindeki veya işbu sözleşmenin yapıldığı yerdeki İlçe Hakem Heyetleri, İl Hakem Heyetleri yahut, Tüketici Mahkemeleri yetkilidir. Tüketici Mahkemesi bulunmayan yerlerde Asliye Hukuk Mahkemeleri yetkilidir.. Bu sözleşme 8 (Sekiz) maddeden oluşmaktadır. SATICI : 67 Eral Yiğit Tur ALICI :